Go back!

WAVE: Personal Calendar

Rol

UX Designer

Opdrachtgever

E-sites

Datum

Als afstudeeropdracht heb ik samen met Susanne den Brok gewerkt aan de WAVE Calendar van E-sites. We hebben onderzocht hoe we een ‘Personal Assistant’-functie toe konden voegen aan de bestaande WAVE Calendar app, vervolgens hebben we deze functie vorm gegeven.

Achtergrondinfo

E-sites is een digitaal bureau, met expertise in creatie, mobile, e-commerce en marketing. Halverwege 2014 heeft E-sites een agenda app gelanceerd, genaamd WAVE Calendar. E-sites is de ontwikkeling van deze app gestart omdat, naar hun mening, de huidige agenda apps niet de functies boden waar behoefte aan was. Ook waren er geen agenda apps waren waarbij de focus lag op design.

Het doel van E-sites was om de app zelfstandig te maken. Er moest meer verdiend worden dan dat het koste om de app te maken zodat WAVE Calendar een op zichzelf staand bedrijf kan worden. WAVE Calendar was ondanks deze ambitie terecht gekomen in een grote vijver van nog talloze andere agenda apps, waarin het moeilijk is voor de app om zichzelf te onderscheiden en te winnen van concurrentie.

De PA functie

Om een groter onderscheidend vermogen te creëren had E-sites plannen opgesteld om een personal assistant (PA) functie toe te voegen aan de huidige app. Deze functie is bedacht om de gebruiker te helpen en om uiteindelijk zijn of haar leven gemakkelijker te maken. De hoofdvraag van het onderzoek was als volgt:

Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua functionaliteiten en design en hoe kan
deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar?

Om antwoord op deze vraag te geven zijn verschillende onderzoeksmethodes en technieken gebruikt, waaronder deskresearch, enquêtes en diepte-interviews. Er is onderzoek gedaan naar personal assistents; wie zij zijn en wat hun dagelijkse werkzaamheden zijn. Op basis van de uitkomsten zijn waardevolle functies geanalyseerd. Door middel van schetsen, wireframing, design en prototyping is gekeken hoe deze functies geïntegreerd konden worden in de applicatie.

Er zijn drie concepten ontwikkeld en uiteindelijk is er gekozen voor het concept waar een connectie met een fysieke PA beschikbaar wordt gemaakt vanuit WAVE Calendar. Na de uitwerking van het concept is deze ook daadwerkelijk getest onder de doelgroep aanwezig op Collision.

Uiteindelijk is WAVE Calendar getransformeerd tot een PA platform dat gebruikers koppelt aan hun PA. Vanuit hun agenda kunnen gebruikers taken naar de, door henzelf gekozen, PA sturen.

WAVE Personal Calendar. We make personal assistants available for everyone.

Bekijk de verschillende prototypes:

Prototype 1 prototype 2  prototype backend

Presentatie

Het volledige afstudeerverslag kun je hier bekijken:

Afstudeerverslag-WAVE-Susanne-Timon

High five me!